CodeGym ra đời với mục tiêu đào tạo những lập trình viên hiện đại, là chủ lực cung cấp nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp, góp phần nâng tầm phát triển ngành phần mềm Việt Nam, tiến kịp tiêu chuẩn quốc tế.

Các chương trình đào tạo

CAREER

Chương trình đào tạo full-stack developer chuyên nghiệp trong vòng 6 tháng dành cho người học từ đầu.

ACCELERATOR

Chương trình đào tạo nhanh để cập nhật công nghệ mới và những lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng cao.

PREMIUM

Chương trình học tập đặc biệt dành cho lập trình viên đam mê nâng cao tay nghề và trình độ.

LIÊN HỆ

Liên hệ tư vấn